Thông báo chuyển đổi Aladin thành Quả Khế

aladin-qua-khe

Thân gửi các hàng xóm, Trước tiên, đội ngũ Aladin xin cảm ơn hơn 240,000 hàng xóm đã tích cực ủng hộ Aladin trong thời gian qua. Đã có hơn 100,000 mặt hàng đăng bán, trong đó hơn 12,000 mặt hàng được bán thành công. Đội ngũ phát triển Aladin đã không ngừng cải tiến […]