4 lộ trình tiêm vaccine từ nay đến hết năm của TPHCM

TPHCM cần hơn 8,1 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân theo 4 lộ trình từ nay đến cuối năm 2021.

Dựa trên yêu cầu bao phủ vaccine cho người dân và quy định của Bộ Y tế về việc tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã xây dựng 4 lộ trình tiêm vaccine.

Giai đoạn 1 từ ngày 29.8 đến ngày 15.9, tiêm mũi 1 cho khoảng 680.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vaccine với gần 2,1 triệu người.

Trong đó, 733.000 người tiêm vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, 485.000 người tiêm vaccine Moderna, 31.000 người tiêm vaccine Pfizer, 840.000 người tiêm vaccine Vero Cell. Tổng số lượng vaccine cần sử dụng là hơn 2,7 triệu liều.

Giai đoạn 2 từ ngày 16.9 đến ngày 30.9, bao phủ mũi 1 cho 10% còn lại của người từ 18 tuổi trở lên (khoảng 720.000 người). Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vaccine, khoảng 656.900 người

Trong đó, 500.000 người tiêm vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, 18.200 người tiêm vaccine Moderna, 700 người tiêm vaccine Pfizer, 138.000 người tiêm bằng vaccine Vero Cell. Tổng số lượng vaccine cần sử dụng là gần 1,4 triệu liều.

Giai đoạn 3 từ ngày 1.10 đến ngày 15.10, tiêm nhắc mũi 2 cho 2,6 triệu đã tiêm mũi 1 đủ thời gian bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer.

Giai đoạn 4 từ ngày 16.10 đến ngày 31.12, tiêm nhắc mũi 2 cho 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo loại vaccine phù hợp (trong giai đoạn từ ngày 29.8 đến ngày 30.9).

Như vậy, tổng cộng số lượng vaccine cần sử dụng từ ngày 29.8 đến ngày 31.12 là hơn 8,1 triệu  liều (trong đó, sử dụng cho mũi 1 là 1,4 triệu liều, sử dụng cho mũi 2 là hơn 6,7 triệu liều).

Đến ngày 29.8, TPHCM tiêm hơn 6,1 triệu liều vaccine cho người dân. Trong đó, có gần 5,8 triệu người đã tiêm mũi 1 và hơn 332.000 người đã tiêm mũi 2.

TPHCM đã sử dụng 4 loại vaccine COVID-19 để tiêm cho người dân, gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell.

(Aladin Chanel tổng hợp từ Laodong News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *